Watakushitachi wa ikani kanikōsen o yondaka : Kobayashi takiji kanikōsen essē kontesuto nyūshō sakuhinshū.