Willumsen, Edith Wilhelmine, f. 1875 ... - Erik Rosekamp

Aktstykker Og Oplysninger Til Rigsraadets Og Stændermodernes Historie

Aktstykker fremsendt til Folketingets Finansudvalg

Aktstykke om udmøntning af pulje til blinde og stærkt svagsynede. til Danmark for Målene til afvikling af aktiviteter forbundet med oplysning om verdensmålene. Hent Download PDF - Tidsskrift.dk Gyldendals danmarkshistorie II, red. af Aksel E. Christensen m. fl. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermodernes Historie i Kristian IV's Tid,.

Aktstykker fremsendt til Folketingets Finansudvalg

Beretning om ministeriernes aktstykker om ... - Rigsrevisionen Beretningen handler om, hvorvidt 112 aktstykker om investeringsprojekter såsom indeholder de krævede oplysninger, og hvordan de involverede ministerier  Notat om beretning om ministeriernes aktstykker om ... 13. feb 2018 kravene til centrale oplysninger i aktstykkerne om totaludgift (pris), initiativ til at sikre, at aktstykker om investeringsprojekter fra deres  Aktstykker fremsendt til Folketingets Finansudvalg Oversigt over aktstykker fremsendt til. Folketingets Finansudvalg For at læse aktstykkerne skal man have installeret Adobe Reader. Den er gratis, og kan 

Aktstykker: Kulturministeriet Visning af: Frederik III og Enevældens Indførelse. | Historisk Tidsskrift

Aktstykker / Folketinget Aktstykke om udmøntning af pulje til blinde og stærkt svagsynede. til Danmark for Målene til afvikling af aktiviteter forbundet med oplysning om verdensmålene. Hent Download PDF - Tidsskrift.dk Gyldendals danmarkshistorie II, red. af Aksel E. Christensen m. fl. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermodernes Historie i Kristian IV's Tid,. Danmarks Breve fra Middelalderen - DIS-Danmark